Chính sách thanh toán                                              

Thanh toán: Khách hàng thanh toán ngay khi mua hàng tại công ty  hoặc sau khi nhận được hàng từ nhân viên giao hàng

Chia sẻ với:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *